Tâm sự

Anh không vô tâm, chẳng qua em quá để tâm mà thôi…