Tâm sự

Anh còn thương cô ấy, sao không nói với em?