Sống

Ác mộng ai cũng trải qua trong đời: Thức ăn nóng hổi đang chờ thì phát hiện… quên ấn nút nồi cơm!