Sống

27 ơi! Thương lắm những rối bời của người không còn trẻ cũng chưa gọi già…