Sống

’10 năm tốt nghiệp ra trường, tài sản lớn nhất của tôi là… chính tôi!’