TODAY’S TOP STORIES
Yêu xa, cảm giác em thế nào?

Yêu xa là khi em vì một người mà yêu luôn cả một thành phố. Với em, thành phố ấy trước giờ chẳng có gì đặc biệt. Nó bình thường, vô vị. Giờ đây, tự dưng em lại yêu nó hơn bao giờ hết, vì nó che chở an…

3 Giờ sáng – Chia sẻ câu chuyện cuộc sống

Copyright 2018 3giosang.com. All Rights Reserved.